دانلود فایل جدول توضیحات تکمیلی

لیزر شاک پینینگ یک روش پیشرفته برای افزایش عمر قطعات مکانیکی است. در این روش پالسهای کوتاه (کمتر از چند نانو ثانیه) و بسیار پر توان لیزر سبب ایجاد موج مکانیکی بسیار پر قدرت (بیش از یک گیگا پاسکال) بر روی سطح فلزمیشود. این موج سبب کار سرد بر روی سطح قطعه کار شده و ضمن آزاد سازی تنشهای مضر که اغلب بصورت کششی میباشد، تنشهای پسماند فشاری ایجاد مینماید. این تنشها سبب بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه کار خواهد شد.


مزایای لیزر شاک پینینگ:
1. افزایش مقاومت به خستگی تا بیست برابر در قطعاتی که در معرض بارهای سیکلیک قراردارند.
2. افزایش مقاومت به خوردگی در محیط های خورنده مانند پروانه پمپهای لجن کش ، قطعات توربین و موتور هواپیما.
3. افزایش سختی سطحی خصوصا در فلزاتی که با روشهای عملیات حرارتی قابلیت سختکاری ندارند.
4. افزایش مقاومت به سایش
5. کاهش هزینه های تعمیر ونگهداری از طریق افزایش طول عمر قطعات
6. ترمیم و بهبود ترکهای سطحی


7. بی نیازی از مواد مصرف شونده
8. روشی غیر تماسی
9. قابلیت اجرای اتوماتیک و روباتیک
10. کارایی بیشتر در مقایسه با شات پینینگ بدلیل ایجاد تنشهای پسماند فشاری با عمق و مقدار بیشتر
11. سرعت عمل بالا
12. ماندگاری بالا در دماهای نسبتا بالا

 

کاربردها:
• صنایع هوایی
• صنا یع نفت وگاز
• صنایع موتوری
• صنایع معدنی
• صنایع ریلی


تاییدیه ها:
• استاندارد SAE6543
• US Patents as Following Table