استفاده از این روش سبب کاهش مصرف مواد شیمیایی شده و ضمن کاهش هزینه ها سبب افزایش طول عمر لوله میگردد. این روش بعنوان یک روش جلوگیری کننده از ایجاد رسوب، بطرز شایانی در پیش گیری از بروز رسوب عمل کرده و نیاز به shut down های مکرر برای رسوب گیری را درخطوط تولید به حداقل میرساند.


مکانیزم عملکرد:
در مرحله اول، زمانی که انرژی امواج التراسونیک درآب از شدت کافی برخوردار شود، کریستال های نمکی سختی که در آب گرم تشکیل شده اند تخریب یا تقسیم می شوند.
در مرحله دوم، امواج التراسونیک موجب تحریک فرکانس بالا در سطح مبدل حرارتی فلزات می شود. ارتعاشات مافوق صوت از روی سطح، از تشکیل رسوبات بر روی آن جلوگیری می کند و باعث کاهش بارش بلورهای نمکی می گردد. با توجه به اختلاف استحکام مکانیکی فلز و رسوبات، ارتعاش خمشی سطح انتقال حرارت، لایه رسوب را نابود می کند. همچنین اگر یک لایه رسوب در سطح مبادلات حرارتی شکل گرفته است، امواج التراسونیک آن را از بین می برد.

کاربردها :
1- مبدلهای حرارتی
2- دیگهای بخار
3- اب شرین کنهای MED و MSF
4- سیستمهای پایپینگ در نیروگاههای گاز، بخار و هسته ای