1. لوله پره دار2. کولر هوایی
3. رادیاتور
4. سیستم اولتراسونیک افزایش راندمان سوخت و کاهش آلاینده ها در نیروگاهها
5. کالکتورهای خورشیدی پربازده برای تولید گرمای خورشیدی6. انواع آب شیرین کن:
a) آب شیرین کنهای تحت خلا صنعتی و خانگی
b) آب شیرین کنهای MSF جهت استفاده در کشتیها و شناورها
c) آب شیرین کنهای خورشیدی جهت کاربردهای کشاورزی با تکنولوژی برکه خورشیدی